LOGIN

Algemene voorwaarden

Totstandkoming overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelpagina op de website. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van de produkten op onze website.  


Aanbiedingen en prijzen
Alle genoemde prijzen op onze site zijn inclusief BTW. De verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Babyplace is te allen tijde gerechtigd de prijzen van produkten te wijzigen. Babyplace kan niet gehouden worden aan prijzen die evident onjuist zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet of drukfouten. Dagaanbiedingen zijn slechts 24 uur geldig.

Kortingscodes/Waardeboncodes
Indien u beschikt over een kortingscode of waardeboncode kunt u deze invoeren in het betaalscherm. De korting wordt dan direct verrekend. U kunt maximaal 1 kortingscode/waardeboncode per bestelling gebruiken. Indien de korting geldt voor 1 specifiek produkt dan geldt hiervoor maximaal 1 stuks per bestelling. U kunt de kortingscode niet achteraf doorgeven. Waardeboncodes dienen in 1 keer besteedt te worden, na gebruik van een code vervalt de eventuele restwaarde. De korting wordt alleen verrekend op onze produkten en niet op verzendkosten. U betaald voor uw bestelling altijd €5,95 verzendkosten.


Betaling
Bij een bestelling dient u vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. Voor bedrijven is er de mogelijkheid om op rekening te bestellen. De betaaltermijn bedraagt 21 dagen. Bij het niet tijdig betalen van deze factuur is Babyplace gerechtigd €4,95 administratiekosten in rekening te brengen. Na het doen van een bestelling is het i.v.m. de automatische verwerking niet mogelijk om hier nog wijzigingen in aan te brengen.


Aflevering
Babyplace zorgt ervoor dat uw bestelling dezelfde werkdag wordt verstuurd (indien besteld voor 12:00 uur). U heeft uw bestelling dan in 95% van de gevallen 1 werkdag later in huis (wij zijn hiervoor afhankelijk van PostNL). De levertijd van onze dagaanbieding is 5 tot 10 dagen.

Uw bestelling wordt pas verzonden indien alle door u bestelde producten op voorraad zijn. U wordt hierover ingelicht. (Babyplace.nl toont alleen producten op haar site die voorradig zijn. Uitgezonderd fouten bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet of drukfouten.)

Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden produkten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld/omschreven.
 
Babyplace verzendt uw bestelling met PostNL. Deze zal het pakketje twee maal aanbieden op uw huisadres/afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen, dan heeft u drie weken de tijd om het pakketje op te halen op het door de PostNL aangegeven postkantoor. Indien u het pakketje niet ophaalt dan wordt het pakketje terug gestuurd naar Babyplace. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn , om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde. Babyplace is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de aflevering niet of niet op tijd op het door u opgegeven adres heeft plaatsgevonden.

Bij opgave van verkeerde afleveradressen is het (financiële) risico voor de klant. 

Verzendkosten
Onze verzendkosten bedragen €5,95 in heel Nederland ongeacht het aantal bestelde artikelen. Als u in het buitenland woont, dient u contact met ons op te nemen daar wij andere verzendtarieven rekenen. Bij retourneren en/of ruilen zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.


Annuleren
Als u om wat voor reden dan ook uw bestelling wilt annuleren dient u dit binnen 24 uur te doen (mits nog niet verzonden). Annuleren dient te geschieden per email service@babyplace.nl


Retourneren en Ruilen
Retouren en ruilen uitsluitend binnen 7 werkdagen na levering. Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Bij uw retourzending duidelijk uw ordernummer, adresgegevens en reden van retourneren vermelden. De kosten en verzendrisico van het terugsturen zijn voor rekening van de klant. U kunt alleen een artikel ruilen voor een andere maat (indien voorradig). Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden. Ongefrankeerde/te weinig gefrankeerde pakketten worden door Babyplace niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen.
Artikelen in de aanbieding mogen niet geruild en/of geretourneerd worden.


Garantie en aansprakelijkheid
1. Babyplace garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand (kleding) De wettelijke garantie geldt op andere produkten.
3. Babyplace verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Babyplace de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Babyplace vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging dient u de zaak aan Babyplace te retourneren en de eigendom daarover aan Babyplace te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Babyplace, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen wat overeengekomen is en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Babyplace niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
7. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Babyplace beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 8. Onverminderd het bovenstaande is Babyplace niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Babyplace.


Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Babyplace klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Babyplace verstrekt geen gegevens aan derden.


Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per email service@babyplace.nl of telefonisch 06-37227135